Yaban mersini üretimine devlet desteği var mıdır?

Yaban mersini üretimine devlet desteği var mıdır?

Yaban mersini üretimine devlet desteği var mıdır?

Yaban mersini yurdumuzun değişik bölgelerinde farklı adlarla anılmaktadır. Daha ziyade ılıman iklim tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. En iyi ürün alınabilen yerler orta ve doğu Karadeniz bölgesini kapsayan alanlardır. Bu üründe devlet desteği bazı bölgelerde sınırlı sayıda köylülere çok düşük adetlerde fidan olarak yapılmıştır.

Bu ürünü elde etmek için dikilen fidanlar üç yıllık sürenin sonunda ürün vermektedir. Alınan ürün miktarı yıl geçtikçe artmaktadır. Ürün genellikle reçel yapımında kullanılmaktadır. Kurutulup çay olarak ta tüketilmektedir. Şu an itibarıyla diğer ürünlere göre kullanım alanı oldukça dar olan bu ürün yeterince de tanıtılamamaktadır. Günümüzde internet gibi iletişim olanaklarının artması insanların bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Üründe devlet desteği yok denecek düzeyde olduğu  için geniş alanlarda üretime geçilememektedir. Devlet desteği toprağa dayalı ürünlerde çok önemlidir. Devlet destekli yetiştirilen ürünler hem yurt içi piyasada hem de yurt dışı piyasalarda uygun fiyata satış imkânı bulur. Bu konuda adım atan çiftçiler devlet desteği alamadıkları için çoğunlukla ürünlerini satamamakta ve zarar etmektedirler. Üründe diğer ürünlere sağlanan fidan desteği de olmadığından çiftçiler bütün masrafları kendileri karşılamaktadır. Bunun yanında ürün almak için üç yıl beklenilmesi çiftçileri de çok zor durumda bırakmaktadır. Ürünün çok büyük yararları olduğu halde bu konuda sanayici teşvik edilmediği için üretimi kısıtlanmaktadır. Birçok bitkisel ürüne sağlanan devlet desteği sayesinde çiftçiler ayakta kalabilmekte ve üretime devam edebilmektedirler.

Birçok mineral ve vitamini barındıran yaban mersini nin kullanım alanlarının arttırılması için yapılacak çalışmalar devlet tarafından desteklenmelidir. Sanayicilerin ve sağlık sektöründeki araştırma ve geliştirme birimlerinin yapacakları çalışmalar sayesinde yaban mersini ilaç ve sanayi kollarında geniş şekilde kullanılabilir. Bileşiğindeki selenyum, magnezyum gibi mineraller ilaç sanayinde kullanılabilir. Bütün bunlar devletin yaban mersini ne vereceği destekle şekillenir. Bu sayede ürün bir sanayi ürünü haline getirilebilir. Bu aşamadan sonra yaban mersini nin çok geniş alanlarda üretimi sağlanabilir.

Yaban mersini dışında devlet desteği verilen Fındık, Antep Fıstığı gibi ürünlerin ekim alanlarının Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oldukça arttığı görülmektedir. Çifti bu ürünlere verilen destekten dolayı ürün çeşitliğine gidememektedir. Alternatif ürün yetiştiriciliği sağlanamamaktadır. Oysa yetiştirilen her ürün desteklenmelidir. Ürün çeşitliği sayesinde meydana gelebilecek olumsuzluklardan çiftçilerimizin korunması sağlanmış olacaktır. Bu sayede hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır.